Kortproduktion

Sagio’s kunder har typisk fire afgørende krav til deres ID- eller betalingskort og den tilhørende administrationssoftware:

  • Sikkerhed: Brugerne og virksomheden skal være sikret imod at andre får adgang til de data, der er på kortet – som fx brugerens ID, særlige adgangsrettigheder eller de penge som brugeren har på sit betalingskort.
  • Effektiv administration: Det skal være enkelt at udstede fejlfrie kort ligesom det skal være enkelt at blokere kort og udstede erstatningskort eller gæstekort. Endelig skal det være muligt at dokumentere alle brugerens transaktioner.
  • Design: Brugerens kort skal overholde alle virksomhedens krav til design, herunder krav til print af logo i korrekte farver, anvendelse af særlige grafiske sikkerhedskoder, holdbarhed mv.
  • Driftsikkerhed: Da den enkelte medarbejders daglige arbejde afhænger af, at vedkommende altid har et funktionsdygtigt kort, må der ikke opstå driftsproblemer i virksomhedens kortproduktion.

Sagio’s kunder kan vælge mellem a) at lade Sagio stå for virksomhedens kortproduktion – se Sagio’s Servicebureau – eller b) selv forestå produktionen af deres kort.

Sagio tilbyder sine kunder en række forskellige løsninger til intern produktion af kort. Fra den simple løsning, hvor Sagio leverer og servicerer en kortprinter med tilhørende software til den mere avancerede selvbetjeningsløsning, hvor brugerne uden at belaste det administrative personale guides til at indtaste de nødvendige oplysninger, uploade foto mv – og derefter får leveret deres kort fra en særlig Sagio kortautomat.

Alle Sagio’s kortproduktions løsninger, er baseret på Sagio’s administrationsprogram – Essay©.

Essay er modulopbygget med bl.a. følgende muligheder:

  • Brugertilpasset import af alle de typiske filtyper (CSV, LDAP, Active Directory)
  • Utallige designmuligheder til kort og følgebreve
  • Integration med de typiske tredjepartsprodukter
  • Automatisk angivelse af fejlkilder reducerer downtime betydeligt
  • Opkobling og administrering af så mange hardware enheder som kunden måtte ønske
  • Automatisk registrering af alle system-handlinger og et integreret regnskabsmodul giver administrationen det fulde overblik

Essay har brugeren som omdrejningspunkt, hvilket betyder, at det er nemt og overskueligt både at inddrage og udstede nye kort hvis behovet skulle opstå. Sagio kan som nogle af de eneste udstede kort der er funktionsdygtige på hele kundens system lige fra produktionsøjeblikket.

Sagio’s kortadministration og produktion er kendetegnet ved høj driftsstabilitet. Hvis behovet for service opstår, er vore kunder desuden sikret hurtig og kompetent hjælp fra vores egen support afdeling.

Kontakt Sagio for at høre hvordan vores kortløsninger bedst tilfredsstiller jeres behov eller for at møde en af vore mange tilfredse kunder.